Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2007

w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2007

Numer uchwały: 2006/3/21
Numer sesji: 3
Rok: 2006


U C H W A Ł A
Nr III/21/2006

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia
2006 roku

w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2007Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) -Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje się roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie Jutrosin na rok 2007, w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
w Jutrosinie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu