Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

Numer uchwały: 2006/3/20
Numer sesji: 3
Rok: 2006U C H W A Ł A Nr III/20/2006

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/ oraz na podstawie art. 165, art. 166, art. 173, art.184, ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r./ Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.
W par.1 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 z dnia 16.12.2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 w kwocie 16.134.851,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.
W par.1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 z dnia 16.12.2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 w kwocie 17.320.007,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.
W par.1 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 z dnia 16.12.2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006, załącznik Nr 3, ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2006r. w kwocie 1.185.156,00 zł. stanowiącą deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 168.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Szymonki oraz z emisji obligacji komunalnych o wartości nominalnej w kwocie 1.600.000,00 , na budowę drogi gminnej Dubin - Zaborowo oraz przez wieś Zaborowo a także z wolnych środków w kwocie 293.156,00 zł z uwzględnieniem spłaty rat pożyczek w kwocie 876.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4.
W par. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 z dnia 16.12.2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 załącznik Nr 4, wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5.
W par. 5 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 z dnia 16.12.2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 załącznik Nr 10, wprowadza się zmiany, ustala się wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 1.177.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.§ 6.
W par. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 z dnia 16.12.2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 załącznik Nr 6, ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2006 w wysokości 3.267.174,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały

§ 7.
W par. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 z dnia 16.12.2005r. w
sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 załącznik Nr 9 określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 8.
W par. 8 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 z dnia 16.12.2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006, ustala się ogólną rezerwę budżetową, kwota rezerwy po zmianie 111.647,00 zł.

§ 9.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu