Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : ustalania wysokości podatku od posiadania psów.

w sprawie : ustalania wysokości podatku od posiadania psów.

Numer uchwały: 2006/2/9
Numer sesji: 2
Rok: 2006U C H W A Ł A Nr II/9/2006

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie : ustalania wysokości podatku od posiadania psów.

___________________________________________________________________________

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1593 z 2001r. wraz
z późniejszymi zmianami / oraz art.14 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 121, poz.844/ i obwieszczenia Ministra finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 75 poz. 758 z 2006 roku) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje :

§ 1
Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w kwocie 25,00 zł od psa.

§ 2
Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.


§ 3
Podatek pobierany jest w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.


§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 5
Traci moc uchwała Nr XXXIII/150/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2005 roku.

§ 6
  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady
Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu