Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Numer uchwały: 2006/2/18
Numer sesji: 2
Rok: 2006


U C H W A Ł A Nr II/18/2006

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.
___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/ w związku
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223) - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w następujący sposób:
 1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 3.700,00 zł.
 1. Dodatek funkcyjny w wysokości - 1.500,00 zł.
 1. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 1040,00 zł.
 1. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 740,00 zł.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jutrosinie.

  § 3
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący rady
Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu