Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz Regulaminu jego przyznawania.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz Regulaminu jego przyznawania.

Numer uchwały: 2006/2/17
Numer sesji: 2
Rok: 2006U C H W A Ł A Nr II/17/2006

Rady Miejskiej
w Jutrosinie

z dnia 06 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz Regulaminu jego przyznawania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / -Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XII/57/2003 z dnia 22 października 2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz regulaminu jego przyznawania, uchyla się punkt 5 w brzmieniu:
1. ”pkt 5. Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin może uzyskać co najwyżej dwóch (dwoje) studentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki nauczania w szkole średniej, a ich sytuacja materialna jest trudna. Ustalona kwota podlega wówczas podziałowi”.

§ 2
Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu