Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na 2007 rok.

w sprawie: ustalenia ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na 2007 rok.

Numer uchwały: 2006/2/11
Numer sesji: 2
Rok: 2006U C H W A Ł A Nr II/11/2006


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 06 grudnia 2005 roku.

w sprawie: ustalenia ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na 2007 rok.

______________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 art.41 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 wraz z późniejszymi zmianami/, oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1q, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną za postawę do naliczania podatku rolnego na rok 2007 z kwoty 35,52 zł na kwotę 30,00 zł.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu