Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIV/156/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

Uchwała nr XXXIV/156/2005 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

Numer uchwały: 2005/34/156
Numer sesji: 34
Rok: 2005


U C H W A Ł A Nr XXXIV/156/2005

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/ oraz na podstawie art.109, art.124, ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003r. - tekst jednolity/ Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:§ 1.

W par.1 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 w kwocie 14.766.881,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2.

W par.1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 w kwocie 15.216.381,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.


§ 3.

W par. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik Nr 4, wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.


§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

2Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu