Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

Numer uchwały: 2005/30/143
Numer sesji: 30
Rok: 2005U C H W A Ł A Nr XXX/143/2005

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/ oraz na podstawie art. 109, art.116 art.124, ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003r. - tekst jednolity/ Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


W par.1 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 w kwocie 13.952.024,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2.


W par.1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 w kwocie 16.001.524,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.


§ 3.


W par.1 pkt.3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie
budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005, załącznik Nr 3, ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na rok 2005 w kwocie 2.049.500,00 zł., stanowiącą deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000.00 zł. ( I transza 600.000,00 zł. w 2004r. i II transza 300.000,00 zł. w 2005r.), oraz w kwocie 300.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej oraz pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł. na budowę drogi gminnej, a także z wolnych środków w kwocie 300.000,00 zł. z uwzględnieniem spłaty rat kredytu w kwocie 106.000,00 zł. i spłaty rat pożyczek w kwocie 544.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.


§ 4.


W par. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik Nr 4, wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5.

W par.5 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik nr 10 ustala się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 4.430.202,00 zł. w tym z budżetu 4.390.202,00 zł., a z gminnego funduszu ochrony środowiska 40.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.§ 6.

Określa się przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały


§ 7.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu