Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

Numer uchwały: 2005/28/139
Numer sesji: 28
Rok: 2005U C H W A Ł A Nr XXVIII/139/2005

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/ oraz na podstawie art. 109, art.116 art.124, ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003r. - tekst jednolity/ Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.


W par.1 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 w kwocie 13.766.903,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2.


W par.1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 w kwocie 15.616.403,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.


§ 3.


W par.1 pkt.3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie
budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005, załącznik Nr 3, ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na rok 2005 w kwocie 1.849.500,00 zł., stanowiącą deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000.00 zł. ( I transza 600.000,00 zł. w 2004r. i II transza 300.000,00 zł. w 2005r.), oraz w kwocie 300.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej oraz pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł. na budowę drogi gminnej, a także z wolnych środków w kwocie 100.000,00 zł. z uwzględnieniem spłaty rat kredytu w kwocie 106.000,00 zł. i spłaty rat pożyczek w kwocie 544.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.


§ 4.


Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50.000,00 zł.
Kwoty rezerw po zmianie:

  1. rezerwa ogólna - 56.191,00 zł.

  2. rezerwa celowa na zadania oświatowe - 46.196,00 zł.§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak

2Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu