Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gminy Jutrosin za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2004.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gminy Jutrosin za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2004.

Numer uchwały: 2005/28/138
Numer sesji: 28
Rok: 2005
U C H W A Ł A Nr XXVIII/138/2005

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2004.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 roku - wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2004,
jak również po zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, o których mowa w art. 18a ust. 3 cyt. wyżej ustawy - Rada Miejska
w Jutrosinie udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2004.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu