Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jutrosin.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jutrosin.

Numer uchwały: 2005/27/137
Numer sesji: 27
Rok: 2005

U C H W A Ł A Nr XXVII/137/2005


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta i Gminy Jutrosin.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku - tekst jednolity ze zmianami) oraz na podstawie art. 109, art. 124, ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku - tekst jednolity) - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
W związku z ubieganiem się Gminy Jutrosin o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”
w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29.12.2004 roku, określającym Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy, dopisuje się pkt. 7 i pkt. 8 w brzmieniu:

pkt. 7 „Realizacja Programu Rozwoju miejscowości Płaczkowo” , Termin realizacji zadania - rok 2006, nakłady finansowe: rok 2006-450.000,00 zł.

pkt. 8 „Realizacja Programu Rozwoju miejscowości Jutrosin”, termin realizacji zadania - rok 2006. Nakłady finansowe: rok 2006 - 550.000 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu