Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jutrosin.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jutrosin.

Numer uchwały: 2005/27/136
Numer sesji: 27
Rok: 2005
U C H W A Ł A Nr XXVII/136/2005


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jutrosin.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz. U. Nr 284, poz. 2846) - Rada Miejska Gminy Jutrosin uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Jutrosin, przyjęty przez Radę Samorządu Mieszkańców Jutrosina w dniu 05 kwietnia 2005 roku,
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.Przewodniczący Rady
Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu