Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej - ETAP III dla miejscowości Jutrosin.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej - ETAP III dla miejscowości Jutrosin.

Numer uchwały: 2005/26/132
Numer sesji: 26
Rok: 2005
UCHWAŁA Nr XXVI/132/2005

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej - ETAP III dla miejscowości Jutrosin.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami/ i § 8 pkt. 4 uchwały Nr XXIV/120/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do wysokości 226.000,00 /słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych/ na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowy kanalizacji sanitarnej - ETAP III dla miejscowości Jutrosin”.

§ 2
Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jutrosin z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 3
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia umowy pożyczki do określonej wyżej kwoty, oraz zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia jej spłaty zgodnie z warunkami umowy.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu