Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wydania opinii dotyczącej proponowanej zmiany urzędowej nazwy miejscowości.

w sprawie: wydania opinii dotyczącej proponowanej zmiany urzędowej nazwy miejscowości.

Numer uchwały: 2004/24/122
Numer sesji: 24
Rok: 2004U C H W A Ł A NR XXIV/122/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej proponowanej zmiany urzędowej
nazwy miejscowości.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 poz. 1612) -
Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Rozpatrując ponownie sprawę o zmianę urzędowej nazwy wsi Nadstaw na Nadstawem, oraz uwzględniając wyniki kolejnej konsultacji przeprowadzonej z mieszkańcami tej miejscowości - Rada Miejska w Jutrosinie, pozytywnie opiniuje przedłożoną w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Zn. BDG.I-3.0411-2/04 z dnia 15.11.2004 r. - propozycję Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych - dotyczącą brzmienia urzędowej nazwy wsi, przy zastosowaniu prawidłowej jej pisowni, zgodnej z zasadami języka polskiego to jest:
„NAD STAWEM”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu