Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie do zawarcia umowy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, oraz udzielenia poręczeń w celu zabezpieczenia jej wykonania.

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie do zawarcia umowy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, oraz udzielenia poręczeń w celu zabezpieczenia jej wykonania.

Numer uchwały: 2004/23/119
Numer sesji: 23
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXIII/119/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie
do zawarcia umowy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, oraz udzielenia poręczeń w celu zabezpieczenia jej wykonania.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 litera „i” oraz art. 58 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, do podpisania z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy na kwotę 37.500,00 PLN, zawieranej o dofinansowanie Projektu „Stypendia dla młodzieży wiejskiej, będącej w trudnej sytuacji materialnej” w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

§ 2
Beneficjent - Gmina Jutrosin, zabezpieczy prawidłowe wykonanie umowy
w dwóch następujących formach:

  1. weksel in blanco na kwotę 37.500,00 PLN wraz z deklaracją wekslową.

  2. notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób miejscowo przyjęty.

 

Przewosniczący Rady }
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu