Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Numer uchwały: 2004/23/111
Numer sesji: 23
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXIII/111/2004


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 3 grudnia 2004r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/ oraz na podstawie art. 109, art.124, ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. - tekst jednolity/ Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.


W par.1 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w kwocie 11.601.121,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2.


W par.1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w kwocie 13.156.962,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.§ 3.


W par.5 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik nr 7 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 w wysokości dochody - 1.012.512,00 zł. i wydatki - 976.353,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.§ 4.


W par. 6 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie NR XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 11, ustala się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.393.824,00 zł., w tym z budżetu 2.373.824,00 zł., a z gminnego funduszu ochrony środowiska 20.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.§ 5.

W związku ze zmiana zakresu finansowego i rzeczowego wieloletniego programu inwestycyjnego Rady Miejskiej w Jutrosinie, wykaz stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do Uchwały.§ 6.

W par .6 pkt.2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik 9, ustala się dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.
§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak


2


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu