Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wprowadzenie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie: wprowadzenie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie

w sprawie: wprowadzenie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie: wprowadzenie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie

Numer uchwały: 2004/22/108
Numer sesji: 22
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXII/108/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 listopada 2004 roku

w sprawie: wprowadzenie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXI/100/2004 z dnia 14 września 2004r.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
W Uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXI/100/2004 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005 - wprowadza się następującą zmianę:

  1. W § 4 w pkt. 2 załącznika nr 1 do Uchwały wyrazy: „o najniższych dochodach w rodzinie” zastępuje się wyrazami: „ o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie”.§ 2
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu