Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Numer uchwały: 2004/22/107
Numer sesji: 22
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXII/107/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 47, poz. 448 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie ustala w niżej określony sposób, wynagrodzenie miesięczne brutto, Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie:


  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 3.300,00 zł.

  2. Dodatek funkcyjny w wysokości - 1.420,00 zł.

  3. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 944,00 zł.

  1. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

w kwocie - 660,00 zł.

Wysokość łącznego wynagrodzenia brutto : 6 324,00 zł.
/słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jutrosinie.

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2004 roku.


  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu