Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: Nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jutrosinie

w sprawie: Nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Numer uchwały: 2004/22/106
Numer sesji: 22
Rok: 2004

U C H W A Ł A Nr XXII/106/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 listopada 2004 roku

w sprawie: Nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w JutrosinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

*1

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jutrosinie nadaje się statut w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

*2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

*3

Traci moc uchwała Nr XIII/58/91 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jutrosinie

*4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak

.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu