Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : dokonania zmian w uchwale Nr XXI/96/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 14 września 2004 roku.

w sprawie : dokonania zmian w uchwale Nr XXI/96/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 14 września 2004 roku.

Numer uchwały: 2004/22/103
Numer sesji: 22
Rok: 2004UCHWAŁA Nr XXII/103/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 listopada 2004 roku

w sprawie : dokonania zmian w uchwale Nr XXI/96/2004 Rady Miejskiej
w Jutrosinie z dnia 14 września 2004 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami/ i § 9 pkt. 4 uchwały Nr XV/73/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1
W uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXI/96/2004 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 kwotę pożyczki „960.000,00 zł.” zastępuje się kwotą „900.000,00 zł.”


  1. po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:


„§1a. Zgodnie z umową, pożyczka w określonej wyżej kwocie, zostanie udzielona Gminie Jutrosin przez WFOŚiGW w Poznaniu w dwóch transzach:

  • I transza - 2004r. w kwocie 600.000,00 zł.


  • II transza - 2005r. w kwocie 300.000,00 zł.§ 2
Pozostałe uregulowania objęte uchwałą pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęt

 

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu