Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie udzielenia dotacji na działalność statutową Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie.

w sprawie udzielenia dotacji na działalność statutową Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie.

Numer uchwały: 2004/21/98
Numer sesji: 21
Rok: 2004UCHWAŁA NR XXI/98/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie: udzielenia dotacji na działalność statutową Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 118 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami)
Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§1

Udziela się Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie, dotacji z budżetu w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z prowadzoną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jutrosin.

§2

Źródłem sfinansowania dotacji w określonej wyżej wysokości będą własne środki budżetowe gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

 

                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                              Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu