Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w roku 2004 .

w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w roku 2004 .

Numer uchwały: 2004/21/97
Numer sesji: 21
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXI/97/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Rawickiemu w roku 2004.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 203, poz. 1966)- Rada
Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1
Udziela się Powiatowi Rawickiemu dotacji w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.


§ 2
Źródłem sfinansowania dotacji w określonej wyżej wysokości będą dochody własne Gminy.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                  Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu