Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na finasowanie budowy kanalizacji san. ETAP II dla m. Jutrosin

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na finasowanie budowy kanalizacji san. ETAP II dla m. Jutrosin

Numer uchwały: 2004/21/96
Numer sesji: 21
Rok: 2004UCHWAŁA Nr XXI/96/2004Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10 art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami/ i § 9 pkt. 4 uchwały Nr XV/73/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do wysokości 960.000,00 zł /słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych/ na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.


§ 2
Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jutrosin z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę .


§ 3
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia umowy pożyczki do określonej wyżej kwoty, oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie .


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                                    Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu