Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół w Jutrosinie.

w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół w Jutrosinie.

Numer uchwały: 2004/21/102
Numer sesji: 21
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXI/102/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół w Jutrosinie.


Na podstawie § 1 ust. 3 i 4 Załącznika Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 roku) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
W pełni akceptując i popierając wspólny wniosek złożony do Rady Miejskiej w Jutrosinie - jako organu prowadzącego szkoły - przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Jutrosinie - Rada Miejska w Jutrosinie -

n a d a j e

Zespołowi Szkół w Jutrosinie,

i m i ę

JANA PAWŁA II

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jutrosinie.§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 16 października 2004 roku.
Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób miejscowo przyjęty.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu