Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin uchwalonego na lata 2004-2006 i 2007-2013

w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin uchwalonego na lata 2004-2006 i 2007-2013

Numer uchwały: 2004/20/94
Numer sesji: 20
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XX/94/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 lipca 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin uchwalonego na lata 2004 - 2006 i 2007-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:


§ 1
W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XIX/88/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin na lata 2004-2006 i 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Tabela Nr 4 pod nazwą „Drogi - zadania realizowane przez Gminę”, ujęta w rozdziale VI Programu Rozwoju Lokalnego pn. „Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jutrosin”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.


  1. Tabela ujęta w rozdziale VII Programu Rozwoju Lokalnego pn. „Plan finansowy na lata 2004-2006 i na lata 2007-2013 w układzie źródeł finansowania planu rozwoju lokalnego”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2
Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób miejscowo przyjęty.


                                                                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                 Stanisław Janiak


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu