Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XX/93/2004 w sprawie: Zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004

Uchwała nr XX/93/2004 w sprawie: Zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004

Numer uchwały: 2004/20/93
Numer sesji: 20
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XX/93/2004


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 23 lipca 2004r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/ oraz na podstawie art. 109,art.116 ust.1 pkt.4, art.124, ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. - tekst jednolity/ Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.


W par.1 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w kwocie 11.327.652,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2.


W par.1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w kwocie 12.713.452,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.


W par.5 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik nr 7 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 w wysokości - dochody 861.823,00 zł. i wydatki 829.828,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
§ 4.


W związku ze zmianą zakresu rzeczowego i finansowego wieloletniego programu inwestycyjnego Rady Miejskiej w Jutrosinie, wykaz stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/73/2004 z dn. 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.§ 5.


W par. 6 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie NR XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 11, ustala się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.258.772,00 zł., w tym z budżetu 2.218.772,00 zł., a z gminnego funduszu ochrony środowiska 40.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały§ 6.

Określa się rezerwę ogólną budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2004r. w wysokości 38.000,00 zł.§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


                                                                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                Stanisław Janiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu