Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina.

Numer uchwały: 2004/19/91
Numer sesji: 19
Rok: 2004UCHWAŁA Nr XIX/91/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/24/2002 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 20 grudnia 2002 roku.


Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami) -
Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1
Załącznik nr 1, określony w § 3 pkt 1 uchwały Nr III/24/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3
Wykonanie uchwały, w tym po przez wypłaty wyrównań z tytułu podwyżek wynagrodzeń za inkaso od dnia 1 stycznia 2004 roku powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                                             Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu