Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin na lata 2004 - 2006 i 2007-2013.

w sprawie : uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin na lata 2004 - 2006 i 2007-2013.

Numer uchwały: 2004/19/88
Numer sesji: 19
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XIX/88/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin na lata 2004 - 2006 i 2007-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jutrosin na lata 2004 -2006 i 2007 - 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Przedmiotowy Plan Rozwoju Lokalnego będzie mógł podlegać corocznej aktualizacji.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                                                  Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu