Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie

Numer uchwały: 2004/18/87
Numer sesji: 18
Rok: 2004

  UCHWAŁA Nr XVIII/87/2004

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28.05.2004 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie
======================================================

  Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U.Nrr 142, poz. 1591/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
par.1


W oparciu o rozporzadzenie rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorzadowych zatrudnionych w  urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33, poz. 264 z  późniejszymi zmianami) - ustala się w niżej określony sposób, wynagrodzenie miesięczne brutto, Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 3.300,00 zł
2. Dodatek funkcyjny w wysokości - 1.420,00 zł
3. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 660,00 zł
Wysokość łącznego wynagrodzenia miesięcznego brutto: 5.380,00 zł
/słownie: pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych/.
par.2


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
par.3


uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2004 r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                                                             Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu