Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin

Numer uchwały: 2004/18/86
Numer sesji: 18
Rok: 2004UCHWAŁA Nr XVIII/86/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 maja 2004 roku

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 960.000,00 zł /słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych/ na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ETAP II dla miejscowości Jutrosin.

§ 2

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jutrosin z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę .

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                                             Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu