Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003 i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003 i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003.

Numer uchwały: 2004/17/81
Numer sesji: 17
Rok: 2004


U C H W A Ł A NR XVII/ 81/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003 i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku/ - Rada Miejska w Jutrosinie - uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003, jak również po uwzględnieniu opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i udzielenia absolutorium - Rada Miejska w Jutrosinie udziela na tej podstawie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                         Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu