Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nadstawem w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę nazwy wsi na NADSTAWEM.

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nadstawem w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę nazwy wsi na NADSTAWEM.

Numer uchwały: 2004/16/80
Numer sesji: 16
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XVI/80/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectwa Nadstawem w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę
nazwy wsi na NADSTAWEM.


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 poz. 1612) oraz art. 5a ust. 2 w. zw. z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie u c h w a l a, co następuje:

§ 1

  1. W celu rozpoznania wniosku o zmianę nazwy wsi Nadstaw na NADSTAWEM zarządza się zwołanie Zebrania Wiejskiego sołectwa Nadstawem oraz przeprowadzenie głosowania nad przedmiotowym wnioskiem stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, zgodnie z zasadami określonymi w statucie sołectwa.

  2. Zebranie wiejskie określone w ust. 1 zostanie przeprowadzone w terminie do dnia 20 kwietnia 2004r.

  3. W terminie 14 dni od przeprowadzenia zebrania wiejskiego, określonego w pkt. 1 zostaną przedstawione Radzie Miejskiej wyniki głosowania, a także sprawozdanie wraz z omówieniem wyników konsultacji z mieszkańcami sołectwa.§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                                                                 Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu