Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: opinii o postulowanej zmianie pisowni urzędowej nazwy miejscowości.

w sprawie: opinii o postulowanej zmianie pisowni urzędowej nazwy miejscowości.

Numer uchwały: 2004/16/79
Numer sesji: 16
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XVI/79/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: opinii o postulowanej zmianie pisowni urzędowej nazwy miejscowości.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166 poz. 1612)- Rada Miejska w Jutrosinie u c h w a l a, co następuje:


§ 1
Z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały, opiniuje się pozytywnie postulowaną zmianę pisowni urzędowej nazwy miejscowości z terenu Miasta i Gminy Jutrosin w następujący sposób:

  1. Urzędowa nazwa miejscowości NADSTAW winna brzmieć NADSTAWEM.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                  Stanisław Janiak
U Z A S A D N I E N I E
Na terenie gminy Jutrosin, proponowana nazwa miejscowości

NADSTAWEM jest używana, w tym również w dokumentach urzędowych od

ponad 100 lat.


Dostosowanie nazwy urzędowej tej miejscowości od tradycyjnie

stosowanej w środowisku lokalnym ułatwi pracę urzędów, instytucji i zakładów

pracy, a także spowoduje wyeliminowane błędów i pomyłek związanych z

przynależnością administracyjną zamieszkałej w niej ludności.


Administracyjne wdrożenie aktualnie ustalonej pisowni nazwy tej

miejscowości, wiązało by się z dużymi kosztami, koniecznością wymiany

urzędowych dokumentów, posiadanych przez mieszkańców, w szczególności

zaś było by sprzeczne z ich wolą w tej sprawie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu