Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: podziału Miasta i Gminy Jutrosin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

w sprawie: podziału Miasta i Gminy Jutrosin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Numer uchwały: 2004/16/78
Numer sesji: 16
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XVI/78/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: podziału Miasta i Gminy Jutrosin na obwody głosowania, ustalenia
ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się na terenia Miasta i Gminy Jutrosin obwody głosowania.
Granice i numery obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
Traci moc Uchwała z dnia 19 sierpnia 1998 roku Nr 30/98 Zarządu Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.

  2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                              Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu