Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.

Numer uchwały: 2004/16/77
Numer sesji: 16
Rok: 2004


U C H W A Ł A Nr XVI/77/2004


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 31 marca 2004 roku


w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142 poz. 1593 wraz z późniejszymi zmianami) i § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 roku w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 wraz z późniejszymi zamianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli w wysokości 700,00 zł.

§ 2

Ustala się wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagrodzenia pracowników wymienionych w § 1 w kwocie 2,00 - zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 4
Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2000 roku Nr XIV/86/2000.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                                                           Stanisław Janiak
 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu