Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Numer uchwały: 2004/16/75
Numer sesji: 16
Rok: 2004RADA MIEJSKA
w JUTROSINIE
63-930 Jutrosin
ul. Rynek 26
UCHWAŁA Nr XVI/75/2004


Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/ oraz na podstawie art. 109,art.ll6 ust.l pkt.4, art.124, ust.l Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. -tekst jednolity/ Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:
§1.
W par.l pkt.l Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w kwocie 10.797.270,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§2.
W par.l pkt.2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w kwocie 11.959.270,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§3.
W par.5 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik nr 7 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 w wysokości 364.812,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
§4.
Określa się rezerwę ogólną budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2004r. w wysokości 10.000,00 zł.

§5.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                                                                           Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu