Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Numer uchwały: 2003/13/65
Numer sesji: 13
Rok: 2003


UCHWAŁA Nr XIII/65/2003


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na
terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 art.41, ust.1Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, oraz art. 15, art. 18 i art. 19 pkt. 1 lit. „a” i „d” oraz pkt.2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o opłatach lokalnych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach usytuowanych na terenie miasta i gminy Jutrosin w wysokości:

  1. Za sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i rolnych - od stoiska 15,00 zł.

  2. Za sprzedaż artykułów spożywczych z kosza, skrzyni, wózka - od osoby 5,00 zł.§ 2

Ustala się opłatę administracyjną za wykonanie niżej określonych czynności urzędowych w wysokości:

  1. Za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Jutrosin 25,00 zł .


§ 3

Płatnikiem opłaty administracyjnej jest podmiot występujący z wnioskiem o dokonanie czynności.

§ 4

Pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6

Traci moc uchwała Nr II/10/2002 Rady Miasta i Gminy z dnia 10 grudnia .2002r.

§ 7

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.                                                                                                                                                     Przewodniczący rady
                                                                                                                                                      Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu