Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : ustalania wysokości podatku od posiadania psów.

w sprawie : ustalania wysokości podatku od posiadania psów.

Numer uchwały: 2003/13/64
Numer sesji: 13
Rok: 2003UCHWAŁA Nr XIII/64/2003

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie : ustalania wysokości podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8 art.41 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1593 z 2001r. wraz z późniejszymi zmianami / oraz art.14 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U z 2002r., Nr 9, poz.84 wraz z późniejszymi zmianami / -Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w kwocie 25,00 zł od psa.

§ 2

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.


§ 3

Podatek pobierany jest w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 5

Traci moc uchwała Nr II/9/2002 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2002 roku.

§ 6
  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.

                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                                    Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu