Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 39/2006

Protokół Nr 39/2006
P R O T O K Ó Ł XXXIX/2006
z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 17 sierpnia 2006 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Grzywaczewski Bogusław

 4. Janiak Stanisław

 5. Kląskała Maria

 6. Krzyżosiak Genowefa

 7. Krzyżosiak Romuald

 8. Lubiatowski Aleksy

 9. Mikołajewski Ireneusz

 10. Samol Szczepan

 11. Sworowski Waldemar

 12. Szymkowiak Eugeniusz

 13. Wlekliński Andrzej

 14. Żyto Roman


Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.


I.CZĘŚĆ ROBOCZA:

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 roku, Nr XXXVIII/173/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 (zostaną wprowadzone zmiany w dwóch pozycjach klasyfikacji budżetowej, które w trybie nadzoru zostały nakazane przez Kolegium RIO w Poznaniu).

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Wolne głosy i wnioski.


II. CZĘŚĆ UROCZYSTA SESJI: związana z Jubileuszem 725-lecia miasta Jutrosina.

 1. Wystąpienie Pana dr Romualda Krzyżosiaka z okolicznościowym odczytem.

 2. Złożenie kwiatów na odnowionym z inicjatywy członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej grobie św. p. Władysława Buriana.


III. Zakończenie

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu Starosty Rawickiego Janusza Murawki, Księży parafii Dunin, Szkaradowo, Jutrosin, Prezesa OSP Alfreda Lesieckiego, Przedstawicieli Zakładów Pracy, Sołtysów, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza i Radnych , oświadczył iż zgodnie z lista obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi większość quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał. (1 osoba nieobecna uspr.)
Lista obecności Radnych i Sołtysów stanowi załącznik do protokołu nr 1 i 2.

Przed przystąpieniem do Porządku obrad Przewodniczący Rady złożył gratulacje oraz upominek dla pana Strupa z Jutrosina, który prawidłowo udzielił odpowiedzi w krzyżówce w „Wiadomościach Jutrosińskich”.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie- po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności pomiędzy sesjami.

 • Podpisanie umowy z „Hydro-projekt”- zbiornik

 • Odbył się przetarg na drogę w Zaborowie (5 firm wzięło specyfikacje)

 • Udział w spotkaniu walnym „Wielkopolska Gościnna”

 • Udział w dwóch 50-leciach pożycia małżeńskiego

 • Przez 10 dni gościliśmy gości z zaprzyjaźnionej gminy POTIGNY z Francji

 • Udział w imprezie „Powitaniu Lata” w Szkaradowie

 • Udział w turnieju piłki plażowej w Ostojach

 • Pilotaż „Odnowy wsi Płaczkowo, i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie- remont świetlicy został już prawie dokończony.

 • Udział w „festynie z drezyną”

 • Cały czas trwa „akcja susza”- termin składania wniosków został przesunięty do 26 sierpnia.

 • Wnioski na płyty gnojowe i ich realizacja została przesunięta do przyszłego roku.

 • Rozpoczynamy „akcję ROWY 2006”, gdzie na okres 3 miesięcy 25 osób ma znaleźć zatrudnienie.

 • Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Szymonki.
  Na zakończenie Burmistrz zaprosił wszystkich w imieniu organizatorów wsi Janowo na dożynki Gminne, które mają się odbyć 27 sierpnia.

  Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami. Brak pytań.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.
Głos zajęła p. Skarbnik- Grażyna Niedbała-przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Przewodniczący Komisji Stałych nie wnieśli co do przedstawionych zmian uwag. Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (14), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję. Zatem Uchwała w sprawie z mian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 roku, Nr XXXVIII/173/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 (zostaną wprowadzone zmiany w dwóch pozycjach klasyfikacji budżetowej, które w trybie nadzoru zostały nakazane przez Kolegium RIO w Poznaniu).
Głos zajęła Skarbnik Urzędu - Pani Grażyna Niedbała. Wyjaśniła, iż z powodu błędu pisarskiego należy wprowadzić poprawkę. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Przystąpiono do głosowania: kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki - 14 dziękuję, kto jest przeciwny-nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Dziękuje-zatem uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania - bark.

Ad. 6
Wolne głosy i wnioski:

 • P. Mikołajewski - dziękuję za współpracę zakładowi „INBUD”, szczególnie Panu Prezesowi za pomoc w wykonaniu nagrobku . Do podziękowań dołączył się w imieniu Rady - Przewodniczący Rady.


II. CZĘŚĆ UROCZYSTA SESJI: związana z Jubileuszem 725-lecia miasta Jutrosina.

 1. Wystąpienie Pana dr Romualda Krzyżosiaka z okolicznościowym odczytem. Po odczycie Pan Mikołajewski wraz z panem Krzyżosiakiem wręczyli Burmistrzowi ręcznie malowana tarczę herbową z okazji 725-lecia miasta Jutrosina.
  Następnie Radni wraz z pozostałymi gośćmi przeszli na cmentarz, gdzie na odnowionym z inicjatywy członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej grobie św. p. Władysława Buriana.


Na powyższym zakończono obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

1


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu