Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 21
Numer sesji: IV
Rok: 2019

Uchwała
Nr IV/21/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin
________________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 wraz z późn. zm.) oraz § 10, Statutu Miasta i Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 27.09.2018r., poz. 7279) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 2.

Wybory należy przeprowadzić w terminie od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku zgodnie z trybem i zasadami określonymi w statutach jednostek pomocniczych oraz w ustawie o samorządzie gminnym.


§ 3.


Harmonogram określający miejsce, dzień oraz godzinę zebrania wyborczego ustali dla poszczególnych jednostek pomocniczych Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin, podając stosowną informacje do wiadomości publicznej.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza do zapewnienia właściwej organizacji prac wyborczych na terenie gminy, w tym zabezpieczenia obsługi techniczno-kancelaryjnej zebrań.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu