Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 22
Numer sesji: IV
Rok: 2019

Uchwała  Nr IV/22/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

__________________________________________________________________________________________

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994) oraz art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1152) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wód Polskich” we Wrocławiu – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Jutrosin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie nr XXXVI/167/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 roku nr 153, poz. 3668).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu