Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019 – 2022.

UCHWAŁA Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019 – 2022.

Numer uchwały: 17
Numer sesji: III
Rok: 2018

UCHWAŁA Nr III/17/2018
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2019 – 2022

_________________________________________________________________________________

       Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019– 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 4.


Traci moc Uchwała Nr XXXIII/162/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018 – 2022.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu