Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 6
Numer sesji: II
Rok: 2018

Uchwała Nr II/6/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
_______________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994/, art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 936) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin, Panu Romualdowi Krzyżosiakowi miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składają się:

1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 4.500,00 zł.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości – 1.400,00 zł.
3. Dodatek specjalny w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.475,00 zł.
4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 900,00 zł.

Łączna kwota wynagrodzenia brutto – 8.275,00 zł.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jutrosinie.


§ 3


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 23 listopada 2018 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu