Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XL/209/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok

Uchwała Nr XL/209/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok

Numer uchwały: 209
Numer sesji: XL
Rok: 2018

Uchwała Nr XL/209/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 rok

__________________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (t j. Dz. U. z 2017r., poz.2447) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu