Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/197/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/125/2017 z dnia 31 maja 2017 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XXXIX/197/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/125/2017 z dnia 31 maja 2017 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 197
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2018

Uchwała

Nr XXXIX /197/2018


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/125/2017 z dnia 31 maja 2017 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
_______________________________________________________________________________


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


§ 1.Uchwały Nr XXVIII/125/2017 z dnia 31 maja 2017 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 1.956.846,58 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 58/100), w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice”, w rozbiciu na lata:
- w roku 2017 kwota 500.000,00 zł,
- w roku 2018 kwota 1.456.846,58 zł.”

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu