Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIX/203/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXXIX/203/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Numer uchwały: 203
Numer sesji: XXXIX
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXIX/203/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie:
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
_______________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2136) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin, które udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym publiczny transport zbiorowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Traci moc uchwała nr X/35/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu