Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 10/2003

Protokół Nr 10/2003


P R O T O K Ó Ł

z X SESJI Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie, która odbyła się dnia 14.08.2003r., o godz. 17.00 w Szymonkach.


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Giezek Edward
4. Janiak Stanisław
5. Kląskała Maria
6. Krzyżosiak Genowefa
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Szymowiak Eugeniusz
11. Żyto Roman

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
 3. Ustalenie porządku obrad. 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2003.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o

kandydatach na ławników.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta i Gminy
Jutrosin.
6. Interpelacje i zapytania
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Otwarcia X Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich zaproszonych gości, Sołtysów, Radnych, Burmistrza. Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 11 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.
Porządek obrad został przyjęty .


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez radnych jednogłośnie .

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami:

 • Burmistrz poinformował radnych, że do dnia 31.07.2003r. a więc w terminie przewidzianym ustawą zostały zgłoszone przez uprawnione podmioty kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu. Ogółem zgłoszono 14 kandydatur ,

 • Burmistrz powiadomił, że ma zamiar złożyć wniosek do SARARD-u na budowę i modernizacje dróg,

 • W kolejnym punkcie swego wystąpienia Burmistrz poinformował radnych o naradzie

w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu poświęconej zmianom proceduralnym
obowiązującym przy ubieganiu się o pozyskanie środków pomocowych z funduszu
SAPARD,

 • W dniu 19.08.2003r. w Warszawie została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 970.000,00zł. środki te zostaną przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków w Jutrosinie,

 • Burmistrz poinformował radnych o przebiegu powiatowego Festynu z okazji 5-lecia istnienia „Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych” w Jutrosinie,

 • Spotkanie w Pakosławiu dotyczące segregacji śmieci, aby segregacja była możliwa trzeba wejść w układ z U.G. w Pakosławiu, oraz Miejska Górka,

 • W niedzielę, tj.17.08.2003r. w Pawłowie odbędą się dożynki. Rozpoczęcie o godzinie 14.00 mszą w kościele w Jutrosinie,

 • Burmistrz poinformował o przebiegu narady Burmistrzów powiatu rawickiego, która odbyła się w U.M.iG. Bojanowo. Również w punkcie tym Burmistrz poinformował o programie na temat powiatowych dożynek, które odbędą się dnia 24.08.2003r. w Bojanowie.


Ad. 3
Podjęcie uchwały Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003 - przedstawiła Pani Stefania Perek - Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin.

Uchwała Nr X/47/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2003 rok została przedstawiona i poddana głosowaniu - Rada Miasta i Gminy w Jutrosinie przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - przedstawił Pan Zenon Łakomy - Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin.

Musi zostać powołany zespół, który zaopiniuje zgłoszonych kandydatów na Sesji, podczas której zostaną wybrani. Rada przychyliła się, aby każda komisja zgłosiła do zespołu po jednym kandydacie. Komisje zaproponowały :

Komisja Rolna - p. Giezek Edward
Komisja Rozwoju Gospodarczego - p. Żyto Roman
Komisja Oświaty i Zdrowia - p. Krzyżosiak Genowefa
Komisja Rewizyjna - Samol Szczepan

Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników została przedstawiona i poddana głosowaniu - Rada Miasta i Gminy w Jutrosinie przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta i Gminy Jutrosin.

Wieloletni program inwestycyjny Miasta i Gminy Jutrosin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/48/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 14 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2003, uchwała została przedstawiona i poddana głosowaniu.

Po przeczytaniu uchwały nastąpiła dyskusja:

 • Giezek - czy będzie robiona droga Jeziora - Janowo, ponieważ drobne remonty nic nie dają? Prośba by zrobić to etapami oraz usunąć przydrożne drzewa.

 • Burmistrz - Są to drogi nieutwardzone i trzeba je włączyć do planu inwestycji drogowych. Burmistrz odpowiedział, że trzeba jeszcze poczekać i znaleźć pieniądze z zewnątrz, ponieważ w budżecie Miasta i Gminy nie ma pieniędzy w tej chwili na tą inwestycję. Na razie musi wystarczyć zakres robót, który jest realizowany na drogach do tej pory.

 • p. Lubiatowski - A kto nam da pieniądze, na pewno nie SAPARD, bo nie jest na to przygotowany?

 • p.S.Janiak - Trzeba być optymistycznie nastawionym do SAPARD-u. Inne gminy dostały fundusze na modernizację dróg i dlatego trzeba składać wnioski i cierpliwie czekać na finanse z SAPARD-u.

 • p.E.Szymkowiak - Droga w Domaradzicach jest w bardzo złym stanie, kiedy można liczyć na jej modernizację?

 • Burmistrz - Będzie robiona droga z Dubina do Borku. Przetarg wygrał Pan Kluczyk, prace ruszają już w przyszłym miesiącu. Będzie również robiony most i przepust. A w przyszłym roku droga zmodernizowana będzie przez cały Borek.

 • p.Jagodziński - Gdy będzie robiona droga Dubin - Borek, będzie musiał być wyznaczony objazd i co wtedy z transportem ciężarowym?

 • Burmistrz - To drogowcy będą ustalać objazdy. Na razie nie wiadomo jeszcze gdzie będą przeprowadzone, ale na pewno tak by zbyt nie utrudniać komunikacji i transportu.


Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania:

 • Pan R.Żyto - Przy Szkole Podstawowej uschło duże, dębowe drzewo. Coś z tym należy zrobić, gdyż zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego i drzewo to może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci.

 • Burmistrz - Postaram się sprawdzić to w najbliższym czasie, ale odpowiedzialny za to jest zarządca budynku, to on powinien ocenić zagrożenie i zgłosić ten fakt do Urzędu.

 • Pan I.Mikołajewski - Coś należałoby zrobić ze żwirownią, utopiło już się tam 5 osób. Może trzeba by to miejsce jakoś zabezpieczyć, by nie było niepotrzebnych śmierci.

 • Pan S.Janiak - Niewiele możemy zrobić. Jest to teren wykorzystywany gospodarczo i obowiązuje na powstałym zbiorniku wodnym całkowity zakaz kąpieli. Na tym zbiorniku gmina nie może więc również zatrudnić ratowników. Byłoby to wbrew prawu.

 • Pan I.Mikołajewski - Podczas ostatniej akcji szukania topielca strażacy całą noc pilnowali i przeszukiwali żwirownię, może by tak wyszkolić dwóch strażaków z OSP Jutrosin na płetwonurków.

 • Pan S.Janiak - Są nurkowie w Straży w Rawiczu i to w zupełności wystarczy. Są to zbyt duże koszty by szkolić naszych strażaków na nurków.

 • Burmistrz - Wszystkie utonięcia na żwirowni spowodowane zostały brakiem wyobraźni i odpowiedzialności. W tej sytuacji nawet ratownik nic by nie pomógł, gdyż z reguły utonięcia zdarzyły się późnym wieczorem.

Na drodze obok żwirowni po obu stronach będą postawione znaki zakazu parkowania i zatrzymywania. Może to choć w małym stopniu powstrzyma ludzi przed kąpielą w tym niebezpiecznym miejscu.
Staramy się o pozwolenie na utworzenie zbiornika retencyjnego na rzece Orli o powierzchni ok. 100 ha. Zbiornik ten oprócz tego, że wykorzystywany byłby do magazynowania wody i nawadniania terenów w okresie suszy, mógłby również służyć jako łowisko czy kąpielisko.Na powyższym zakończono obrady X Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Protokołowała:

Robakowska Małgorzata.


5


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2003-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu