Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 20/2004

Protokół Nr 20/2004
P R O T O K Ó Ł XX/2004

z XX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 lipca 2004r.,
o godz. 11.30 na Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Janiak Stanisław
5. Kląskała Maria
6. Krzyżosiak Genowefa
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Swornowski Waldemar
11. Szymowiak Eugeniusz
12. Żyto Roman

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosini.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętego Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jutrosin.
5. Interpelacje i zapytania
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Otwarcia XX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał wszystkich obecnych na Sesji Radnych, Burmistrza, Skarbnika. Przewodniczący poinformował, iż na sesji jest obecnych 12 radnych, 3 nieobecnych - usprawiedliwionych.
Podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji - protokół został przyjęty przez Radnych jednogłośnie. (do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin).

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 • Burmistrz poinformował Radnych, iż Sesja ta została zwołana w bardzo szybkim tempie, ponieważ zostały przyjęte przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu , nasze 2 wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie ETAP III, oraz na budowę drogi gminnej przez wieś Zaborowo.

 • została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków.

 • udział w zakończeniach roku szkolnego w szkołach.

 • udział w festynie zorganizowanym przez SDiON w Jutrosinie.

 • przyjechała 53 osobowa grupa osób z zaprzyjaźnionej Gminy POTIGNY

 • zostały przygotowane wnioski do ZPORR-u na budowę kanalizacji sanitarnej w Jutrosinie ETAP III, oraz na budowę drogi gminnej przez wieś Zaborowo..

 • rozpoczęta została budowa drogi w Grąbkowie


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie - Zbigniew Koszarek, wyjaśniając iż musimy zmienić wcześniej uchwalony Uchwałą Budżetową Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta i Gminy Jutrosin, ponieważ w programie tym nie zostały ujęte takie zadania jak: III ETAP budowy kanalizacji sanitarnej , oraz budowa drogi gminnej przez wieś Zaborowo.

 • III ETAP budowy kanalizacji sanitarnej zostanie rozbity na 3 etapy: środki własne z budżetu - 29.981,00 zł; EFRR-149.906,00 zł oraz Min. Gosp. i Pracy - 19.988,00 zł łącznie koszt w 2004r. wyniesie199.875,00 zł.

 • Budowa drogi gminnej przez wieś Zaborowo zostanie rozbity na 3 etapy: środki własne z budżetu - 55.570,00 zł; EFRR - 277.851,00 zł; Min. Gospod. i Pracy - 37.047,00 zł; łączny koszt w 2004r. wyniesie 370.468,00 zł.


Załącznik do Uchwały przedstawiła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin Pani Grażyna Niedbała.

Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem uchwały głosowało 12 Radnych (3 nieobecnych-uspr.) - Uchwała Nr XX/93/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętego Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jutrosin uchwalonego na lata 2004-2006 i 2007-2013.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie-Zbigniew Koszarek, informując iż niedawno uchwalony Wieloletni Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jutrosin musi ulec zmianie.

 • jako pierwsza zmiana nastąpi w budowie drogi do oczyszczalni ścieków. Budowa została przesunięta z 2004 roku na rok 2005 i 2006.

 • druga zmiana - budowa drogi gminnej w Zaborowie zrealizowana zostanie w latach 2004-2005 (odpadł rok 2006)

 • trzecia zmiana - Budowa droi Dubin - Zaborowo zrealizowana zostanie w latach 2005-2006 (przesunięto o rok).


Przystąpiono do głosowania: za przyjęciem uchwały głosowało 12 obecnych na Sesji Radnych.
Uchwała Nr XX/94/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju lokalnego Gminy Jutrosin uchwalonego na lata 2004-2006 i 2007-2013 został przyjęty przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Interpelacje i zapytania - BRAK.

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski.

 • Burmistrz poinformował, iż można starać się o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów. Dochód na 1 członka w rodzinie nie może przekroczyć 504,00 zł, wyniki w nauce nie są brane pod uwagę.

 • 2 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu zostało skierowane na 2 miesiące do pracy. Opiekowały się one dziećmi na półkoloniach.

Półkolonie zostały zorganizowane min. w Jutrosinie, Dubinie i będą jeszcze w Szkaradowie.

 • Radny Swornowski Waldemar - prosił o pomoc Sołtysów największych wiosek (w Szkaradowie i Dubinie) o pomoc w zorganizowaniu wolontariatu. Zebrane rzeczy wydawane byłyby w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie podczas wypłaty zasiłków.


Na powyższym zakończono obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Protokołowała:

Rzeźnik Beata

                                                                                                                                                           Przyjął
                                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                       Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu