Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/192/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXXVIII/192/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 192
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

Uchwała Nr XXXVIII/192/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie:
określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

_____________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 wraz z poźn. zm.) oraz po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania organom jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Ustala się na terenie Miasta i Gminy Jutrosin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1. 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
3. 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

§ 2.


Ustala się na terenie Miasta i Gminy Jutrosin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1. 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Traci moc uchwała Nr XXVII/145/2001 Rady Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży i określenia niektórych warunków sprzedaży tych napojów.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu