Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/195/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXVIII/195/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Numer uchwały: 195
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVIII/195/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

_____________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1152), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2180) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się opracowany projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jutrosin, zwany dalej „Projektem”.

§ 2.


Projekt przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

§ 3.


Wykonanie uchwały w tym zawiadomienie o powyższym Prezesa Zarządu Sp. z o.o. Wodociągi Gminne z siedzibą w Pakosławiu, powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu